مقاله تخمين رفتار تعقيب خودرو با استفاده از مباني معادلات ديفرانسيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۲۶۱ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: تخمين رفتار تعقيب خودرو با استفاده از مباني معادلات ديفرانسيل
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل رانندگي پاسخ سريع
مقاله مدل تعقيب خودرو
مقاله تحليل عددي
مقاله معادله ديفرانسيل
مقاله مدل GM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصرعلوي سيدصابر
جناب آقای / سرکار خانم: صفارزاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نديمي نويد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسياري از تحليلهاي مهندسي ترافيک با استفاده از ابزار شبيه سازي خرد جريان ترافيک صورت مي پذيرد. مدلهاي تعقيب خودرو از مهم ترين زير مدلهاي شبيه سازي خرد جريان ترافيک است که به کنترل رفتار رانندگي در ارتباط با خودروي جلويي واقع در خط عبور مشابه مي پردازد. تعدد مدلهاي تعقيب خودرو آن چنان زياد است که ضرورت شناخت هر مدل را، قبل از انتخاب آن، ايجاب مي کند. در اين تحقيق، مدل معروف تعقيب خودروي جنرال موتورز(GM) ، مد نظر قرار مي گيرد و خصوصيات حالت ساده شده اي از اين مدل، که زمان عکس العمل براي همه راننده ها صفر است (مدل رانندگي پاسخ سريع)، بررسي مي شود. براي اين منظور چندين سناريوي ساختگي براي فرآيند تعقيب خودروي معمول، تعريف و با شبيه سازي مدل رانندگي پاسخ سريع ويژگيهاي اين مدل ارزيابي مي شود. همچنين، رويکرد استفاده از مباني معادلات ديفرانسيل براي پيش بيني و تخمين رفتار خودروي تعقيب کننده با توجه به فرض معلوم بودن رفتار حرکتي خودروي جلويي پيشنهاد مي شود. به علاوه، براي شناخت بيشتر خصوصيات مدل، از داده هاي سري زماني فرآيند تعقيب خودروي واقعي استفاده شده و مدل رانندگي پاسخ سريع با اين داده ها پرداخت مي شود. نتايج ارزيابي مدل با داده هاي واقعي نشان مي دهد كه مدل تعقيب خودروي پاسخ سريع رفتار دنياي واقعي را به طور قابل قبول (RMSPE=1.7%) مدل سازي مي کند. همچنين، نتايج نشان مي دهند مباني معادلات ديفرانسيل ابزار قدرتمندي براي تحليل مدل رانندگي پاسخ سريع است و استفاده از اين رويکرد به شناخت بيشتر خصوصيات مدل و کاهش هزينه هاي محاسباتي منجر خواهد شد.