مقاله تخمين زن تطبيقي حالات ترافيک با استفاده از ايده ترکيب تخمين پارامترهاي مدل ترافيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در كنترل از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تخمين زن تطبيقي حالات ترافيک با استفاده از ايده ترکيب تخمين پارامترهاي مدل ترافيک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخمين حالات ترافيک
مقاله مدل ماکروسکوپيک جريان ترافيک
مقاله کالمن فيلتر تعميم يافته
مقاله فيلتر تطبيقي
مقاله ترکيب تخمين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري احسان
جناب آقای / سرکار خانم: مشيري بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: سلحشور كريم
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله نتايج شبيه سازي تخمين زن غير خطي حالات ترافيک با اندازه گيري هاي ترافيکي بيان شده اند. رويکرد عمومي براي تخمين تطبيقي و زمان حقيقي حالات ترافيک بزرگراه بر مبناي مدل ماکروسکوپيک غير خطي ترافيک و فيلتر کالمن تعميم يافته مي باشد. مدل ماکروسکوپيک ترافيک داراي سه پارامتر مهم، نامعلوم و متغير: سرعت آزاد، چگالي بحراني و توان مي باشد که اين پارامترها را بايد با روش هاي برون خط و يا برخط تعيين کرد. يکي از زمينه هاي جديد در تخمين حالات ترافيک، تخمين برخط متغيرهاي ترافيک (جريان ترافيک، سرعت متوسط و چگالي ترافيک) و پارامترهاي مهم مدل ترافيک مي باشد که از مزاياي مهم اين روش نسبت به تخمين برون خط پارامترهاي مدل مي توان به: عدم نياز به پردازش خارج خط براي تعيين اين پارامترها، تطبيق اتوماتيک و برخط مدل با تغيير در شرايط محيطي و … اشاره کرد. در اين مقاله نيز رويکرد تخمين بر خط متغيرهاي ترافيک به همراه پارامترهاي مدل اتخاذ شده است و بعضي از نقاط ضعف در روش هاي قبل با شبيه سازي هاي نشان داده شده اند و در ادامه دو روش مبتني بر فيلترينگ مجزا و ترکيب تخمين پارامترهاي مدل ترافيک، براي بهبود عملکرد روش هاي پيش ارايه شده اند و با تست اين روش ها با کمک اطلاعات حقيقي ترافيکي، مزاياي روش هاي پيشنهادي بيان شده اند.