مقاله تخمين سرعت متوسط عمقي و تنش برشي در کانال مثلثي باز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تخمين سرعت متوسط عمقي و تنش برشي در کانال مثلثي باز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرعت متوسط عمقي
مقاله فاکتور اصطکاک
مقاله سلول هاي جريان ثانويه
مقاله کانال مثلثي
مقاله تنش برشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فغفورمغربي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: گيوه چي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش ارايه شده توسط شيونو و نايت (SKM) قادر به تخمين توزيع سرعت متوسط عمقي و تنش برشي در کانال هاي باز است. SKM نياز به کاليبره شدن دارد. پارامترهايي که بايد کاليبره گردند عبارت اند از فاکتور اصطکاک f، لزجت چرخشي عرضي λ و جريان ثانويه Γ. از بين اين پارامترها، λ=۰٫۰۷ به عنوان مقدار استاندارد لزجت چرخشي در مسايل کاربردي درنظر گرفته مي شود. بنابراين، دقت تخمين توزيع سرعت متوسط عـمقي و تنــش برشي با SKM  به نحوه تعيين f وΓ  مرتبط خواهد بود. در اين مقاله، الگوهاي سلول هاي جريان ثانويه (Γ) و توزيع فاکتور اصطکاک (f) در يک کانال مستقيم منشوري مثلثي با زبري يکنواخت ارايه شد. در تعيين بهترين ساختار توزيع فاکتور اصطکاک از روش سعي و خطا استفاده گرديد تا با استفاده از SKM بهترين نتايج حاصل گردد. نتايج به دست آمده از مقايسه توزيع سرعت متوسط عمقي و تنش برشي تخمين زده شده توسط SKM و اطلاعات آزمايشگاهي نشان مي داد که اگر دو پارامتر f و Γ بر اساس الگوهاي صحيحي انتخاب شوند، SKM مي تواند توزيع سرعت و تنش برشي را به درستي تخمين بزند.