مقاله تخمين سرعت موج استونلي از نگارهاي پتروفيزيكي با استفاده از ماشين مشاوره هوشمند در سازند سروك، دشت آبادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تخمين سرعت موج استونلي از نگارهاي پتروفيزيكي با استفاده از ماشين مشاوره هوشمند در سازند سروك، دشت آبادان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوريتم هاي ژنتيك
مقاله سيستم استنتاج فازي سوگنو
مقاله سيستم استنتاج فازي ممداني
مقاله منطق فازي
مقاله موج استونلي
مقاله تكنيك نرو – فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: بهلولي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدجلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي توصيف و ارزيابي دقيق مخازن نفت و گاز به مجموعه اطلاعات زيادي نياز است. از جمله اين اطلاعات مي توان به موج استونلي كه از انواع امواج سطحي است اشاره كرد. در اين مطالعه، با استفاده از نگارهاي پتروفيزيکي (چگالي، نوترون و موج تراکمي) و از طريق تكنيك نرو – فازي، سيستم هاي استنتاج فازي سوگنو و ممداني سرعت موج استونلي تخمين زده شد و سپس با استفاده از يك ماشين مشاوره هوشمند نتايج تخمين زده شده با يكديگر تركيب گرديدند. جهت ساخت ماشين مشاوره هوشمند و پيدا كردن ضرايب وزني بهينه، از تكنيك الگوريتم هاي ژنتيك استفاده شد. بانک اطلاعاتي متشكل از ٢٠٤٧ نقطه ي اطلاعاتي جهت ساخت سيستم هاي هوشمند و ٩٨٣ نقطه اطلاعاتي جهت آزمودن مدل ها است كه متعلق به دو چاه در مخزن کربناته سروك واقع در يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران مي باشند. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه ماشين مشاوره هوشمند با دقت بسيار خوبي (ضريب همبستگي ۰٫۹۸ و حداقل مربعات خطاي ۰٫۰۰۰۰۹۶) سرعت موج استونلي را در اين مخزن كربناته تخمين زده است.