مقاله تخمين ضريب اصطکاک برخي روانکارها توسط آزمايش حلقه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تخمين ضريب اصطکاک برخي روانکارها توسط آزمايش حلقه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمايش حلقه
مقاله ضريب اصطکاک
مقاله روانکار
مقاله شبيه سازي FEM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليليان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهمترين پديده هاي موثر بر فرآيند آهنگري، پديده اصطکاک بين سطوح مي باشد که گاهي سودمند و گاهي ناخواسته و مضر مي باشد. علاوه بر رعايت يک سري اصول اساسي، معمول ترين و بهترين روش کنترل اصطکاک و سايش در اين فرآيند انجام روانکاري صحيح و منظم مي باشد. به دليل کم هزينه بودن عمليات روانکاري در مقايسه با کاهش هزينه اي که اين عمليات در فرآيند توليد دارد، ارزيابي روانکارها يک اصل مهم در آهنگري است. آزمايش حلقه يکي از بهترين روش هاي ارزيابي روانکارها مي باشد که در آن با استفاده از روش تحليل اجزاي محدود ضريب اصطکاک در يک فرآيند آهنگري محاسبه مي شود. در اين تحقيق با استفاده از آزمايش حلقه به صورت تجربي، اثر برخي روانکارها مانند گريس و اکسيد آنتيموان در کاهش اصطکاک بين قطعه و قالب آهنگري بررسي گرديده است و اثر روانکار به وضوح در ابعاد نهايي قطعه و در نتيجه کاهش اصطکاک مشاهده شده است، به طوري که باعث تبديل اصطکاک چسبنده به اصطکاک لغزنده گرديده است. همچنين به کمک ابعاد نهايي قطعه و توسط شبيه سازي با نرم افزار تحليل اجزاي محدودABAQUS ، ضريب اصطکاک بين سطوح در شرايط مختلف تخمين زده شد که همخواني بين مقادير ضريب اصطکاک به دست آمده به وسيله نرم افزار تحليل اجزاي محدود ABAQUS و منحني هاي کاليبراسيون اصطکاکي براي شرايط مختلف اصطکاک ديده شد.