مقاله تخمين ضريب بهره وري TBM بر اساس شاخص هاي سيستم طبقه بندي مهندسي سنگ و نيروي نفوذ ماشين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي معدن از صفحه ۶۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تخمين ضريب بهره وري TBM بر اساس شاخص هاي سيستم طبقه بندي مهندسي سنگ و نيروي نفوذ ماشين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضريب بهره وري
مقاله TBM باز
مقاله تحليل آماري
مقاله طبقه بندي مهندسي سنگ
مقاله نيروي نفوذ ماشين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: