مقاله تخمين ظرفيت تبادل كاتيوني خاك با استفاده از رگرسيون و شبكه عصبي و اثر تفكيك داده ها بر دقت و صحت توابع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۸۳ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: تخمين ظرفيت تبادل كاتيوني خاك با استفاده از رگرسيون و شبكه عصبي و اثر تفكيك داده ها بر دقت و صحت توابع
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ظرفيت تبادل کاتيوني
مقاله توابع انتقالي
مقاله رگرسيون
مقاله شبکه عصبي
مقاله تفکيک خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: بيگي هرچگاني حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منظور نمودن شاخص هاي حاصل خيزي خاك از جمله ظرفيت تبادل كاتيوني(CEC)  مي تواند در ارتقا و افزايش كيفيت نقشه هاي خاك مفيد باشد. براي اندازه گيري CEC كه زمان بر و پرهزينه است مي توان از برآورد آن از طريق توابع انتقالي استفاده كرد. در اين تحقيق، ابتدا چند محدوده (Delineation) از دو واحد نقشه همگون (Consociation)، شامل دو فاميل خاك واقع در دشت شهركرد، يك واحد نقشه شامل سري شهرك و ديگري شامل سري چهارمحال، مشخص شد. سپس، از اعماق صفر تا ۲۰ و ۳۰ تا ۵۰ سانتي متري محدوده ها نمونه گيري و چند ويژگي فيزيكي – شيميايي هر نمونه در آزمايشگاه اندازه گيري شد. سه ويژگي درصد رس، درصد ماده آلي و رطوبت در پتانسيل -۱۵۰۰ كيلو پاسكال بيشترين هم بستگي را با CEC نشان دادند. توابع انتقالي با استفاده از رگرسيون خطي و شبكه عصبي استخراج شد. در اين مطالعه، براي تمام مدل هاي شبكه عصبي يك لايه مياني به همراه يك گره كافي به نظر رسيد. در هر دو روش، مدلي كه شامل پارامتر هاي زود يافت ماده آلي و رس بود به وسيله روش رگرسيون با R2=0.81 و RMSE=7.2 و از طريق شبكه عصبي با ضريب يادگيري ۰٫۳ و تعداد تكرار ۴۰ (Epoch) و R2=0.88 و RMSE=0.34 بهترين و دقيق ترين تخمين را در بين مدل ها جهت تخمين CEC نشان داد. تفكيك داده برحسب لايه و فاميل باعث افزايش دقت و صحت توابع گرديد. تكنيك شبكه عصبي در مقايسه با رگرسيون، مدل هايي باR2  بيشتر و RMSE كمتر توليد كرد.