مقاله تخمين كريپ كمپلينس مخلوط هاي آسفالتي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۳۷ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تخمين كريپ كمپلينس مخلوط هاي آسفالتي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کريپ کمپلينس
مقاله شبکه هاي عصبي مصنوعي
مقاله طراحي مکانيستيک تجربي
مقاله آشتو ۲۰۰۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري پناه علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از آزمايش هاي اساسي در فرآيند طراحي روسازي هاي انعطاف پذير به روش مكانيستيك – تجربي در آشتو ۲۰۰۲، آزمايش كريپ كمپلينس است. در اين تحقيق مدلي جديد براي تخمين كريپ كمپلينس مخلوط هاي آسفالتي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي پرسپترون چند لايه، با تكنيك آموزش لونبرگ – ماركوات، با توان تعميم پذيري R=0.949، با موفقيت ارايه شده است. اين مدل ۱۴ ورودي شامل درصدهاي عبوري انتخابي از منحني دانه بندي و نيز درصد قير، درجه نفوذ قير در ۷۷ و ۱۱۵ درجه فارنهايت، انديس نفوذ قير و دماي آزمايش دارد. خروجي هاي مدل ۸ عدد شامل كريپ كمپلينس مخلوط آسفالتي در زمان هاي ۱۰۰، ۵۰، ۲۰، ۱۰، ۵، ۲ و ۱ ثانيه و نيز ضريب پواسون است. داده هاي موردنياز، به كمك تهيه برنامه هاي متعدد به زبان SQL، در محيط ACCESS 2000، از LTPP Database 2007  استخراج شده اند كه شامل داده هاي ۹۷۵ آزمايش كريپ كمپلينس و نيز ۹۷۵ سري داده هاي آزمايش هاي مصالح سنگي مربوطه و نيز ۹۷۵ سري داده هاي آزمايش هاي قير نظير آنها مي باشد.