مقاله تخمين مدل ساختاري تقاضاي بنزين و نفت گاز در بخش حمل و نقل ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تخمين مدل ساختاري تقاضاي بنزين و نفت گاز در بخش حمل و نقل ايران
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حمل و نقل
مقاله تقاضاي فرآورده هاي نفتي
مقاله روند تصادفي
مقاله سري هاي زماني ساختاري
مقاله الگوريتم كالمن فيلتر
مقاله مدل هاي فضا – حالت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگرد اسفنديار
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحولات فني و اقتصادي پس از اولين بحران نفتي، طيف گسترده اي از مدل ها را براي تجزيه، تحليل و پيش بيني تقاضاي انرژي در دسترس قرار داد. يكي از بزرگ ترين تقاضا كنندگان انرژي به ويژه فرآورده هاي نفتي در جهان كه همواره موضوع مداخلات سياستي دولت ها نيز بوده است، بخش حمل و نقل مي باشد. در اين راستا مقاله حاضر به مدل سازي تقاضاي فرآورده ها از طريق حداكثرسازي سه مرحله اي تابع مطلوبيت با توجه به قيد مخارج مربوطه در هر مرحله اقدام شده است. مدل پيشنهادي از نوع مدل هاي سري زماني ساختاري بوده و داراي جزء غيرقابل مشاهده روند است كه پس از تبديل مدل به صورت حالت – فضا و با به كارگيري الگوريتم كالمن فيلتر از طريق روش حداكثر راست نمايي براي دوره زماني ۸۶-۱۳۵۸، برآورد شده است. نتايج حاكي از آن است كه اولا ماهيت روند از نوع روند هموار بوده و ثانيا فرايند حركتي آن غيرخطي است. با توجه به توابع تقاضاي برآورد شده، كشش قيمتي تقاضاي بنزين و نفت گاز کم تر از يك بوده، به طوري كه در مورد بنزين اين كشش در كوتاه مدت و بلندمدت به ترتيب برابر (۰٫۲۴- و ۰٫۳-) و در خصوص نفت گاز برابر (۰٫۲-) بوده است. كشش درآمدي براي اين فراوده ها به ترتيب (۱٫۷۱ و ۰٫۸۴) مي باشد. حساسيت تقاضاي بنزين و نفت گاز به تغييرات سرانه مالكيت وسايل نقليه بنزين و نفت گاز به ترتيب ۱٫۴۱ و ۰٫۷۵ بوده است.