مقاله تخمين مدل عوامل توليد و بهره وري شركت بهره برداري نفت و گاز كارون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: تخمين مدل عوامل توليد و بهره وري شركت بهره برداري نفت و گاز كارون
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري
مقاله نفت و گاز
مقاله هم جمعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلم باز فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: دلاوري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره وري به عنوان يکي از عوامل اصلي در استفاده بهينه ازمنابع و امکانات براي واحدهاي توليدي و خدماتي است. شرکت هاي بهره برداري نفت و گاز به عنوان يکي از صنايع پيشرو و در عين حال با اهميت در کشور است که سهم قابل ملاحظه اي در صادرات، درآمدهاي دولت و توليد ملي دارد. از اين رو برآورد بهره وري و تخمين عوامل توليد نفت از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين راستا، شركت بهره برداري نفت و گاز کارون كه بزرگترين شرکت بهره برداري نفت و گاز کشور است، به عنوان موضوع پژوهش انتخاب و بهره وري و عوامل توليد آن طي دوره ۱۳۸۷-۱۳۶۵ تخمين زده شد. براي اين كار ابتدا، متغيرهاي مورد مطالعه از نظر پايايي با آزمون ديكي – فولر تعميم يافته مورد آزمون قرار گرفتند. سپس با استفاده از روش هم جمعي انگل – گرنجر الگوي تصحيح خطا برآورد شد. نتايج حاصل نشان داد كه در طول دوره مورد بررسي شكل تابع به صورت كاب – داگلاس است و متوسط رشد بهره وري در شركت بهره برداري نفت و گاز کارون ۸٫۳ درصد مي باشد. كشش نيروي كار ۰٫۶۴، كشش سرمايه ۰٫۱۵ و كشش انرژي ۰٫۵۵ مي باشد. نتيجه آزمون والد نشان مي دهد که بازده نسبت به مقياس فزاينده و برابر ۱٫۳۴ مي باشد.