مقاله تخمين همزمان سرعت و مقاومتهاي رتور و استاتور ماشين القايي در شرايط موتوري و ژنراتوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مهندسي برق مدرس (فني و مهندسي مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING( از صفحه ۴۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تخمين همزمان سرعت و مقاومتهاي رتور و استاتور ماشين القايي در شرايط موتوري و ژنراتوري
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماشين القايي
مقاله كنترل برداري مستقيم
مقاله تخمين سرعت
مقاله تخمين مقاومت رتور
مقاله تخمين مقاومت استاتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيشتر روشهايي که براي تخمين سرعت ماشينهاي القايي ارايه شده به مقاومت رتور وابسته اند. مقاومت رتور نيز ثابت نبوده و با تغيير دماي ماشين تغيير مي کند. از طرفي بيشتر روشهاي تخمين مقاومت رتور نيز به سرعت ماشين وابسته اند. در اين مقاله با بررسي اين مطلب، روشي براي تخمين همزمان سرعت، مقاومت رتور و مقاومت استاتور ماشين القايي در شرايط مختلف موتوري و ژنراتوري ارايه مي شود. در اين روش يك مولفه فركانسي اضافي به شار مرجع اعمال شده و سرعت و مقاومت رتور با توجه به معادلات رتور با استفاده از تبديل سريع فوريه محاسبه مي شود. تغييرات مقاومت استاتور نيز با توجه به اندازه شار تخميني و با استفاده از نوعي تخمينگر فازي تخمين زده مي شود. در پايان عملکرد مطلوب سيستم کنترل دور ماشين القايي بدون سنسور سرعت همراه با تخمين همزمان مقاومت رتور و مقاومت استاتور در شرايط کاري مختلف به ويژه در سرعتهاي پايين و عملکرد ژنراتوري، با استفاده از شبيه سازي ارايه مي شود.