مقاله تخمين وفقي جهت ورود سيگنال در محيط هاي انعکاسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم و فناوري پدافند نوين (علوم و فناوري هاي پدافند غير عامل) از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: تخمين وفقي جهت ورود سيگنال در محيط هاي انعکاسي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادار
مقاله همدوس
مقاله Conjugate Gradient ،D3LS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج ملک وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: كهايي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از اطلاعات مکاني (زاويه) در تخمين جهت ورود (Direction of Arrival) سيگنال مي تواند بعضي از نقاط ضعف روش هاي زماني را پوشش دهد. در اين مقاله بر اساس روش (Direct Data Domain Least Square) D3LS اطلاعات دامنه سيگنال هاي ورودي به تک تک المان هاي يک آنتن آرايه اي به نحوي در يک ماتريس مربعي چيدمان مي شود که بجز در رديف اول، ساير آرايه هاي ماتريس ترکيبي از سيگنال هاي انعکاسي، نويز و تداخل گردد. با تشکيل معادله اي شامل اين ماتريس، ضرايب وزندهي آنتن آرايه اي و بهره آنتن، ضرايب‎‎ را به نحوي به دست مي آوريم که تمام سيگنال هايي که جهت ورود آنها براي ما اهميت ندارند اعم از سيگنال هاي انعکاسي، نويز و غيره به حداقل مقدار خود برسند. در ادامه با متقارن کردن ماتريس مربعي و تغيير در معادله اصلي با استفاده از روش Conjugate Gradient خطي ضرايب وزندهي آنتن به دست خواهد آمد. سپس با انجام شبيه سازي ها نشان خواهيم داد که اين روش نسبت به روش D3LS سرعت همگرايي را به ميزان قابل توجهي افزايش خواهد داد .