مقاله تخمين گونه هاي سنگي، رخساره هاي سنگي و تراوايي در يکي از ميادين گازي فارس ساحلي با استفاده از مدل سازي فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۳۱۱ تا ۳۱۷ منتشر شده است.
نام: تخمين گونه هاي سنگي، رخساره هاي سنگي و تراوايي در يکي از ميادين گازي فارس ساحلي با استفاده از مدل سازي فازي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گونه هاي سنگي
مقاله تراوايي
مقاله رخساره هاي سنگي
مقاله منطق فازي
مقاله امکان فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشتكار محمد
جناب آقای / سرکار خانم: لطف پور مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: معلمي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: باقري علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تراويي، رخساره هاي سنگي و گونه هاي سنگي از جمله پارامترهاي مهم مخزني هستند. در اين تحقيق پارامترهاي مهم مخزني به طور غير مستقيم از روي لاگ هاي الکتريکي توسط روش منطق فازي و امکان فازي تخمين زده و نتايج به دست آمده با نتايج مغزه مقايسه شدند. بدين منظور از داده هاي لاگ و مغزه دو چاه گازي فارس ساحلي استفاده شد. در انتها تطابق خوبي بين داده هاي مغزه و نتايج به دست آمده از روش منطق فازي مشاهده شد.