سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد عبدالهی – دانشکده مهندسی- دانشگاه شیراز
علیرضا خیاطیان –
علیرضا سیفی –

چکیده:

در این مقاله کاربرد شبکه های عصبی بعنوان تخمینگر حالت بلادرنگ در سیستم های قدرت تشریح شده است. این نوع تخمینگرهای حالت بدون نیاز به روشهای محاسباتی تکراری (Recursive) نظیر روش حداقل مجموع مربعات وزندار شده (WLS) میتوانند تنها با جمع آوری یک مجموعه داده قابل قبول از شبکه مورد مطالعه ساخته شوند و از سرعت محاسباتی بسیار بالائی برخوردار هستند. در این مقاله به منظور بهبود سرعت تعلیم شبکه های تخمینگر حالت از روش دکوپله (Decoupled) بهره گرفته شده است و تکنیک معرفی شده روی یک شبکه قدرت شش شینه نمونه آزمایش شده و نتایج ارائه گردیده است.