سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی طهماسبی نژاد – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

تخلخل خاک، آبدهی ویژه و مقدار آب موجود در یک لایه آبدار سه خصوصیت مهم خاک است که در اکثر بررسی های هیدروژئولوژیکی مورد توجه واقع می شود. یک روش نسبتاً سریع و ارزان برای تخمین این پارامترها، روش مقاومت ویژه ژئوالکتریکی ازنوع سونداژ الکتریکی قائم می باشد. در این روش ابتدا مقاومت الکتریکی لایه آبدار اندازه گیری می شود و سپس با توجه به وجود رابطه مستقیم بین مقاومت الکتریکی لایه آبدار و این پارامترها، مقادیر آنها تخمین زده می شود. مقادیر تخلخل و آبدهی ویژه لایه آبدار توسط معادله معروف Archi تخمین زده می شود و با استفاده از این مقادیر و نیز ضخامت و مساحت لایه آبدار که توسط روش های ژئوالکتریکیمحاسبه گردیده، مقادیر حجم کل خاک، مقدار آب موجود در لایه آبدار و مقدار آب قابل استحصال آن نیز برآورد می گردد.
این پژوهش در سفره آبرفتی شورو واقع در جنوب غرب زاهدان صورت گرفت که در آن مقدار متوسط تخلخل حدود ۳۷ درصد، آبدهی ویژه ۱۸ درصد، حجم کل لایه آبدار ۷/۴ میلیارد مترمکعب و حجم آب قابل استحصال ۸۵۵ میلیون مترمکعب تخمین زده می شود.