سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادر برهمند – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب
آرش جاعل – کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمرا

چکیده:

لوله های انتقال آب و یا دیگر سیالها در مسیرخود از نهرها، رودخانه ها، زهکشهای طبیعی و موانعی مشآبه عبور می کنند. در این وضعیت وقوع آبشستگی در زیرلوله ها ممکن است به ناپایداری، خمش، انتقال و حتی شکستگی منجر شود. در این تحقیق آزمایشات گسترده ای در یک فلوم مستطیلیبا شیب متغیر، مصالح بستر ماسه ای و ۵ نوع لوله پلی اتیلنی با قطرهای مختلف انجام گرفت. لازم به ذکر است که لوله های مورد استفاده بر روی بستر ماسه ای و یا با حفظ فاصله ای مشخص نسبت به بستر قرار داشتند با استفاده از رگرسیون چند متغیره غیر خطی، معادلاتیجهتمحاسبه عمق آبشستگی در زیرلوله و همچنین طول حفره ایجاد شده بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که معادلات حاصله نسبت به روآبط دیگر محققان سازگاری و تطآبق بهتری با داده های آزمایشگاهی دارد.