سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی رزاق منش – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس
کورش محمدی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مصارف بی رویه کودها و سموم در کشاورزی و یکی از مشکلات جدی در بیشتر ابخوان های ایران می باشد. تاثیر آلاینده ها در کیفیت آبهای زیر زمینی ممکن است پس از گذشت چندین دهه و یا حتی قرون بعد ظاهر گردد. در چنین وضعیتی این سوال پیش می آیدکه وضعیت آبهای زیر زمینی تحت شرایط موجود وعملیات در حال انجام در چه وضعیتی می باشد. بمنظور مطالعه و تعیین مناطق حساس و مستعد برای بروز آلودگی و یا بعبارت دیگر تهیه نقشه های آسیب پذیری، لازم است که درابتدا شاخصی برای این منظور تعریف گردد. بدین ترتیب می توان مناطق مختلف را با هم مقایسه نموده و معیاری واحد برای ارزیابی در اختیار داشت. تاکنون شاخص های متفاوتی برای این کار ارائه شده که معروفترین و پر کاربردترین آنها شاخص DRASTIC بوده است. در این مقاله از شاخص DRASTIC به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تعیین آسیب پذیری آبهای زیر زمینی دشت چمچال واقع در استان کرمانشاه استفاده گردید و نقشه آسیب پذیری این منطقه بدست آمد که این نقشه بیانگر وضعیت نسبتا مناسب این منطقه می باشد.