سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهار امانی – دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
شهرام خلیل آریا – دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی و مدلسازی کامپیوتری فرآیند تشکیل آلاینده هیدروکربنیHC در موتورهای دیزل با پاشش مستقیم و سرعت بالا (HSDI) و تلفیق آن با یک نرم افزار شبیه سازی موتور به نام (ODES) میباشد،که براساس ترکیبی از مدلهای تک منطقهای وچند منطقهای کار میکند . مدل کامپیوتری حاضر با محاسبه آلایندة HCناشی از سوختن مخلوط سوخت و هوایی که برای احتراق بسیار رقیق است و سوختی که به دلیل نفوذ بیش از حد دیواره سیلندر را خیس کرده، درطول بازة تأخیر در اشتعال، ایجاد شده است . که موارد ذکر شده دو منبع اساسی انتشار هیدروکربن نسوخته در موتورهای دیزل کوچک میباشند . نتایج به دست آمده از مدل حاضر باروند دادههای تجربی در محدوده وسیعی از شرایط سرعت وبار موتور،مطابقت خوبی دارد