سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن صادقی دهنوی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل وترافیک
غلامرضا شیران – دکتری حمل و نقل و ترافیک، استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر ناصر پورمعلم – دکتری حمل و نقل وترافیک، عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:

مناطق شهری با افزایش آلودگی هوا ناشی از افزایش شهرنشینی، گسترش استفاده از وسایل نقلیه و توسعه فعالیتهای اقتصادی روبرو هستند. این مقاله به تحلیل و مدلسازی غلظت آلاینده مونواکسیدکربن (CO) در خیابانهای شهری می پردازد. در این تحقیق عوامل اثرگذار بر غلظت آلاینده ها بر پایه آمار ترافیکی ،هندسی و جوی در ۸ ایستگاه آماربرداری در شهر تهران مشخص شده و در نهایت بر اساس روشهای موجود مدلسازی صورت گرفته است. نتایج پیش بینی مدل بخوبی با آماربرداریهای صورت گرفته تطابق نشان می دهد