سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بنیامین نقوی – دانشجوی سال سوم مقطع کارشناسی رشته مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

اثرات دما بر جریان آب در خاک به فاکتورهای مختلفی از جمله چگالی سیال ، حجم آب موجود در خاک و شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک وابسته هستند که جهت بررسی این فاکتورها باید دو عامل خارجی را در نظر گرفت . اولین عامل، استفاده از مفهوم انرژی اکتیواسیون و تخمین انرژی اکتیواسیون ظاهری در جریانهای ماندگار در منطقه اشباع و دستیابی به اطلاعاتی در موردحرکت جریان آب در راستای قائم و افق می باشد. دومین عامل، پیش بینی روند جریان آب در دماهای مختلف است. ستون خاک مورد آزمایش، برای اندازه گیری جریان آب خروجی ازمنطقه اشباع و ورند نفوذ تجمعی با استفاده از چهار نوع خاک در چهار دما مودر مطالعه قرار گرفته است. همچنین معادلات جریان که به دما و انرژی اکتیواسیون ظاهری مربوط می باشد نیز به کار گرفته شده است. تخمین انرژیهای اکتیواسیون ظاهری با استفاده از این معادلات و داده های آزمایشی مربوط به روند جریان آب صورت می گیرد. مطالعات نشان می دهد که اثر درجه حرارت بر جریان در منطقه اشباع و پارامترهای نفوذ با انرژی اکتیواسیون رابطه خطی و با دماهای مطلق رابطه عکس دارد. به طور کلی درجه حرارت بر روند جریان آب در خاکهای خوب دانه بندی شده و یا خاکهای با اشباع بالا تاثیر بیشتری دارد. با استفاده از پارامترهای برآورد شده از جریان آب روند جریان را دردیگر دماها پیشگویی کردیم. مقایسه نتایج پیش بینی شده با مقادیر بدست آمده از آزمایش نشان داد که ضریب تشخیص آن بیشتر از ۰/۹۹۹ و خطای نسبی آن نزدیک به ۱۲% است که حاکی از دقت بالای آزمایش می باشد.