سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالکریم بهنیا – دانشیار گروه هیدرولوژی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران
پرویز حقیقت جو – دانشجوی دکتری گروه هیدرولوژی ، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید

چکیده:

رودخانه کارون به طول ۸۹۰ کیلومتر از بزرگ ترین و پر آب ترین رودخانه های ایران است. حوضه آبریز رودخانه کارون در داخل ارتفاعات زاگرس میانی قرار دارد و مساحت حوضه آبریز آن ۴۲۷۵۴ کیلومتر مربع است و آبدهی متوسط سالانه آن ۱۳ میلیارد متر مکعب می باشد. سیل های زیادی در این رودخانه بوقوع پیوسته و خواهد پیوست. برای تحلیل فراوانی سیل ها از توزیع های آماری نظیر توزیع پیرسون نوع سه، لوگ پیرسوننوع سه، گمبل و لوگ نرمال می توان استفادهع کرد. یکی از روش های دیگر که می توان از آن برای تحلیل فراوانی و تخمین احتمالات سیل ها استفاده کرد، سری فوریه است که دراین مقاله از آن استفاده شده است و نتایج حاصل از تحلیل فراوانی سیل های کارون با توزیع های دیگر مقایسه شده است. بحث و بررسی مقایسه این نتایج و تعیین مناسب ترین روش از اهداف این مطالعه میباشد.