سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روح اله عسکری – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک از دانشگاه تهران
حمیدرضا سیاهکوهی – دکتری ژئوفیزیک
سیدخلیل متقی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

چکیده:

تبدیل s یک تبدیل زمان – فرکانس برگشت پذیر است درواقع این تبدیل شامل مفاهیمی از تبدیل فوریه زمان کوتاه و تبدیل موجک است برای موقعیت یابی زمان – فرکانس دراین تبدیل از پنرجه گاوسی و مقیاس پذیر استفاده می شود که این پنجره تابعی از فرکانس است مقیاس پذیر بودن پنجه با فرکانس باعث می شود تا ضمن تامین قدرت تفکیک فرکانسی رابطه مستقیم با طیف فوریه حفظ شود دراین مقاله ضمن معرفی تبدیل S به معرفی شکل تعمیم یافته آن پرداخته می شود و کاربرد آن در تخمین اولیه رسید بر رکورد لرزه حاوی مقادیر زیادی نوفه بیان میشود همچنین نشان داده می شود.