سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید پارسا – دانشیار نرم افزار دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده کامپیوتر
مهدی سخائی – مربی و کارشناس ارشد نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

تخمین متوسط زمان اجرای برنامهها در توازیسازی, توزیع خودکار و توازن بارکاری در شبکههای کامپیوتری و ایجاد سیست مهای بیدرنگ از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر زمان اجرای برنامه تعداد تکرار حلقهها میباشد. در این مقاله، روشی جدید برای تخمین تعداد تکرار حلقه ها ارایه گردیده است. در این روش، تخمین تعداد تکرارهای حلقه بصورت خودکار, بدون استفاده از توضیحات برنامه نویس, صورت میگیرد. برای این منظور ابتدا برایشرط تکرار حلقه معادلات سمبولیکی تشکیل میگردد. سپس با استفاده از این معادلات تعداد تکرار حلقه تخمین زده میشود.