سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ضیاء الدین زمان زاده –
حسن عبدل پور –

چکیده:

دراین مقاله سه هدف اصلی دنبال شده است ابتدا بارهای کمانشی بدست آمده ازتحلیلهای اجزا محدودکمانشی خطی وغیرخطی هندسی برای دونوع گنبد ژئوزیک و شبکه ای مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته اند سپس بابررسی نتایج تحلیلهایی کمانشی غیرخطی که برای گنبدها با فاکتورهای لاغری مختلف بدست آمده محدوده هایی ازفاکتور لاغری که درآن کمانش کلی کمانش محلی و کمانش اعضامنحصربه فرد سازه ها اتفاق می افتد تعیین شده است آخرین و مهمترین هدف بدست آوردن روابطی برای تخمین بارکمانش بحرانی سازه های فضاکارمورد بحث می باشدبرای نیل به این سه هدف ابتدامدل سازی هندسی سازه ها توسط برنامه نویسی درمحیط MatLab انجام شده و مختصات گره های گنبدبدست آمده است .