سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد جعفری – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
حسن پژمان فرد – دانشجوی کارشناسی دانشکده فنی دانشگاه تهران
مهدی یوسفی – دانشجوی کارشناسی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

تخمین بار سقف در تونل های معادن همیشه مورد علاقه محققین بوده است. طراحی نگهداری بهینه تونل ها تنها بر اساس تخمین دقیق این پارامترها ممکن است. در این تحقیق تونل های معادن
زغال سنگ پروده ۵ طبس به منظور ارزیابی بار سقف و همچنین اندازه گیری همگرایی تونل ابزاربندی شد. مقاله حاضر شامل مروری بر طرح و ساخت ابزار مذکور و نتایج بدست آمده می باشد.
نتایج نشان می دهد که پیشروی جبهه کار به میزان ۲ الی ۳ برابر عرض تونل بر افزایش بار سقف مؤثر بوده و پس از آن تأثیر چندانی ندارد. همچنین مطابق اندازه گیری های مذکور ضریب بارگذاری سقف ۱/۳۷ برآورد شد.