سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالامیر یاقوتی – برق منطقه ای تهران
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از ابزارهای بسیار مهم جهت بهره برداری بهینه از سیستمهای قدرت پایش (مونیتورینگ) متغیرهای شبکه می باشد. پایش بار شکبه به عنوان مهمترین متغیر، با توجه به دامنه تغییرات آن، از اهمیت فراوانی برخوردار است. تخمین بار شبکه (پایش بار) به معنی تعیین توان مصرفی نقاط بار به صورت بلادرنگ می باشد. با توجه به توسعه فن اوریهای نوین در شبکه های توزیع از جمله اتوماسیون پستها، قرائت از راه دور تجهیززات اندازه گیری (AMR) ، سیستم مدیریت شبکه توزیع (DMS) و …، بستر مناسبی جهت مطالعات تخمین بار شبکه های توزیع فراهم آمده است.
در این مقاله هدف تخمین بار شبکه توزیع با استفاده از اطلاعات محدود می باشد. در روش پیشنهادی ابتدا ضرایبی تحت عنوان ضرایب وابستگی CC(Correlation Coefficient) تعریف شده است که با مطالعه بر روی اطلاعات گذشته بار نقاط مصرف و شبکه تعیین می گردد، سپس با داشتن اطلاعاتمحدود و زمان واقعی بار در برخی از نقاط و ضرایب همبتسگی و استفاده از روش WLS )Weighted LeastSquares) به صورت انی بار کلیه نقاط شبکه تخمین زده میشود. روش پیشنهادی بر روی بخشی از شبکه توزیع تهران مورد آزمایش واقع شده است که نتایح حاکی از مطلوب بودن روش پیشنهادی می باشد.