سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم رمضانی – دانشگاه تربیت مدرس – بخش برق
حمید فلقی – دانشگاه تربیت مدرس – بخش برق
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس – بخش برق
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس – بخش برق

چکیده:

تخمین بار پست های توزیع یک مسأله پیچیده و با اهمیت است که در بهره برداری، طراحی، توسعه و نیز اتوماسیون شبکه های توزیع کاربرد فراوانی دارد . در این مقاله یک روش ابتکاری برای تخمین بار پست های بیست کیلوولت ارائه شده است . در این روش ابتدا پست های منطقه براساس نوع و الگوی مصرف به چند دسته تقسیم می شوند و در هر دسته با توجه به روزهای مختلف هفته و فصل های سال، یک منحنی بار نمونه در نظر گرفته می شود . سپس با استفاده از اطلاعات محدود شبکه توزیع و بهره گیری از منطق فازی، میزان بار پست ها در هر یک از ساعات تعیین می گردد . نتایج حاصل از اجرای الگوریتم پیشنهادی روی یک شبکه واقعی در مقاله ارائه شده است .