سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا زارع میرک آبادی – مربی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر – دانشگاه یزد
فضل الله ادیب نیا – استادیار، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر – دانشگاه یزد

چکیده:

در یک کارخانه تولیدی، داده های متنوعی در سطح پردازش تراکنش ها و به صورت روزمره جمع آوری و به سیستم وارد می شود . این اطلاعات جهت زمانبندی تولید، مدیریت خط تولید و موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد . آنچه در این میان می تواند مفید واقع شود، استفاده از این داده های عملیاتی و استخراج دانش از آن می باشد . روشهای مختلفی جهت استخراج اطلاعات مورد نیاز در زمینه های برنامه ریزی تولید، مدیریت ریسک، کنترل فرآیند تولید و کاهش دورریز می تواند طراحی و پیاده سازی گردد . یکی از موارد مهم در این زمینه تخمین بهای تمام شده محصول تولیدی در کارخانجاتی است که براساس سفارش مشتری، محصول تولید می کنند . به کمک این سیستم می توان براساس پیش بینی مراحل و حجم عملیات تولید که بر اساس اطلاعات موجود در سیستم به دست می آید، بهای تمام شده را تخمین زد و بر اساس اصول دیگر حاکم بر قیمت گذاری، قیمت محصول نهایی را به مشتری اعلام نمود . این سیستم در بستر یک سیستم تحت webمی تواند به صورتonlineقیمت را به مشتری نشان دهد.
آنچه در این مقاله به آن پرداخته می شود، استفاده از تکنیکهای داده کاوی جهت استخراج دانش و استفاده از اطلاعات موثر در تخمین بهای تمام شده و نهایتاً برآورد قیمت محصول می باشد . هدف این است که از اطلاعات موجود در یک سیستم پردازش تراکنش هایِِ تولید استفاده نمود و قواعدی را از آن استخراج کرد که به کمک آنها و قوانین داده شده دیگر، بهای محصول برای یک سفارش جدید، پیش بینی گردد . نهایتاً پیاده سازی یک نمونه از چنین سیستمی ارائه گردیده و نشان داده می شود چگونه می توان از تکنیک های داده کاوی جهت این امر بهره برد .