سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا برادران کاظم زاده – بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
عزیزاله معماریانی – بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
مهدی کرباسیان – دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

ضرایب پیش بینی کننده و تصحیح کننده در نمودارهای کنترل میانگین متحرک موزون نمایی EWMA و نمودارهای کنترل میانگین متحرک موزون نمایی جفتی DEWMA نقش اساسی درتنظیم عملیات کنترل کیفیت آماری د ر فرایندهای متحول و آشوبناک از جمله فرایند ساخت نیمه هادی، الکتروسرام و قطعات اپتیکی دارند.