سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد آقاپور صباغی – دانشجوی دوره دکتری رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
دکتر مجید کوپاهی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه نهران

چکیده:

شیر و فرآورده های آن در زمره مهمترین مواد غذایی هستند که وجود آنها در سبد مصرفی خانوارها ضروری است. با توجه به اهمیتی که این محصولات در تامین سلامت و بهداشت افراد جامعه دارند در اغلب کشورهای جهان، دولتمردان با اتخاذ سیاستهایی جون پرداخت یارانه یا حتی توزیع رایگان این قبیل مواد سعی در افزایش مصرف این فراورده ها در بین افراد جامعه دارند به گونه ای که در حال حاضر یکی از شاخصهای توسعه یافتگی کشورها، میزان مصرف این محصولات می باشد.
علیرغم مطالب عنوان شده در مورد اهمیت این محصولات ، میزان مصرف سرانه داخلی مواد لبنی در کشورمان در حدود ۸۰ کیلوگرم و بسیار پائین تر از حد مطلوب جهانی میباشد که این میزان حداقل به دوبرابر این مقدار باید افزایش یابد. در حال حاضر عدم شناخت ارزش غذایی شیر و فرآورده های آن در بین افراد جامعه ، صحیح نبودن الگوی مصرف مواد غذایی و در نتیجه پائین بودن میزان مصرف سرانه از جمله مهم ترین عوامل محدو کننده تولید شیر و سایر محصولات داخلی می باشد.
با توجه به میزان تولید داخلی این محصولات و لزوم رسیدن به مرز خودکفایی در این امر به نظر می رسد برای بررسی علل کم بودن مصرف سرانه داخلی باید توجه را به بخش تقاضا و مشکلاتی که در این رابطه وجود دارد معطوف کرد. لذا در تحقیق حاضر سعی شده است تا با به کارگیری یک تابع سیستمی متناسب، تقاضا برای انواع شیر و محصولات شیری را مورد ارزیابی قرار دهیم.