سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید رستمی – پژوهشگر

چکیده:

این مقاله شامل مقدمه اهداف و فرضیات تحقیق، مبانی علمی روش تحقیق و نتایج پیشنهادات نگارنده بر اساس نتایج تحلیلی تحقیق می باشد. در پایان جداول مربوط به تجزیه و تحلیل داده ها تحت عنوان ضمیمه آورده شده است. وقتی که در مبحث تولید از مقدار فیزیکی تولید صحبت می شود هدف بررسی راه های ممکن افزایش تولید داخلی از طریق استفاده بهینه از منابع کمیاب است از میان راه های ممکن افزایش تولید ، شاید مناسبترین راه برای دست یابی به نرخ مطلوب رشد تولید در بخش کشاورزی تلاش برای بالا بردن کارایی تولید کنندگان این بخش باشد. کارایی عامل بسیار مهمی در رشد بهره وری منابع کمیاب تولید به ویژه در اقتصاد کشاورزی کشورهای در حال توسعه می باشد. در بین محصولات کشاورزی گوشت یکی از منابع مهم غذایی تقریبا برای همه مردم دنیا به حساب می آید. در مقاله ای که پیش رو دارید سعی شده است مقدار کارایی فنی برای واحدهای دامی عشایر فارس محاسبه و ارتباط بین کارایی فنی تولید با برخی متغیرهای اقتصادی بررسی شده و راه حل های علمی جهت کمک به برنامه ریزان و مدیران اجرایی ذیربط ارائه گردد.