سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسین مدنی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مرتضی شفیعی نیستانک – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمید حیدر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

چکیده : این مقاله به شبیه سازی زنجیره دریافت و اندازه گیری پارامتر تاخیر گروه در ترانسپوندر همزمان ماهوارهSMMS می پردازد . ضمن بیان تکنیکهای اندازه گیری تاخیرگروه در ترانسپوندرهای ماهواره به تخمین تاخیر گروه با استفاده از تکنیک فاز مستقیم پرداخته ایم . اندازه گیری به ازاء دسته المانهای متفاوت که تاثیر بیشتری در منحنی فاز سیستم و لذا میزان تاخیر گروه دارند، انجام شده است . همچنین منحنی های پاسخ دامنه، پاسخ فاز و تاخیرگروه در نقاط مختلف سیستم ارائه و مقایسه شده و محدوده های فرکانسی و دسته المانهای مناسب برای کمترین میزان تاخیر گروه و اعوجاج در ترانسپوندر ماهواره پیشنهاد شده اند .