سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد فتحی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان ، ایران
محمد علی ریاحی – دانشیار موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران
محمدرضا شایسته فر – استادیار گروه مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده:

اهمیت و نقش تعیین کننده خواص پتوفیزیکی در بررسی مخازن نفت و گاز، ایجاب می‌کند که از هرگونه اطلاعات برای پی بردن به این خواص استفاده شود. یکی از روشهای متدوال و مفید جهت بررسی تغییرات لیتولوژی و تخلخل در میادین نفت و گاز استفاده از روشهای برگردان لرزه‌ای می‌باشد. در این مقاله داده‌های دوبعدی لرزه‌ای یکی از میادین نفتی خلیج فارس به همراه نگارهای صوتی، گاما و چگالی چاههای این میدان استفاده شد تا پس از استخراج روابط موجود بین نشانگرهای لرزه‌ای و مقادیر تخلخل در چاهها، از این روابط برای تخمین تخلخل در فواصل چاهها استفاده شود. بعد از بررسیهای کلی داده‌ها، یک خط لرزه‌نگاری که چاههای شماره ۱ و ۳ روی آن قرار دارند، انتخاب شد و روشهای برگردان لرزه‌ای (روشهای خارهای پراکنده و بر پایه مدل) بر آن اعمال گردید. نتایج حاصل از این روشها با یکدیگر مقایسه شدند که از این میان روش بر پایه مدل نتایج قابل قبولی را ارائه نمود. سپس با استفاده از روابط موجود بین امپدانس صوتی حاصل از برگردان لرزه‌ای و تخلخل موجود در چاهها، توزیع تخلخل به روشهای تک نشانگر، چند نشانگر و شبکه‌های عصبی مصنوعی تخمین زده شد.