سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهه استواری – کارشناس شرکت قطارهای مسافری رجا
لیلا موسوی محولاتی – کارشناس شرکت قطارهای مسافری رجا
محسن پورسیدآقایی – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن-دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله ابتدا مسیرهای مناسب جهت راه اندازی ترنست شناسایی و با استفاده از مدلهای برنامه ریزی حمل ونقل و ارائه لگوریتمی، تقاضای سفر با ترنست در مسیرهای منتخب برآورد گردید و سپس تعداد ترنست مورد نیاز کشور تا سال ۱۳۹۰ تخمین زده شد.با توجه به خرید تعداد محدودی ترنست توسط شرکت قطارهای مسافری رجا ، اولویت بندی مسیرهای مناسب جهت راه اندازی ترنست ضروری تلقی می گردد. از آنجا که اولویت بندی مسیرها یک تصمیم گیری چند شاخصه می باشد، لذا جهترتبه بندی از روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP)که برمبنای اخذ یا استخراج وزن شاخصهای تصمیم گیری از قضاوتهای تصمیم گیران می باشد استفاده گردید.