سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد نیک زاددهجی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی ، دانشگاه آزاد ،وا
محمد تشنه لب – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی تهران

چکیده:

وجود داده ها در فضای چند بعدی و همبستگی بین این داده ها از مقوله های مورد نظر دراستفاده از رو شهای خوشه بندی می باشد. در این مقاله یک الگوریتم جدید بر پایه سیستم استنتاج فازی برای تخمین تعداد خوشه ها در الگوریت مهای خوشه بندیبه ویژه خوشه بندی سلسله مراتبی ارائه می کنیم. در ابتدا مقدمه ای درباره خوشه بندی سلسله مراتبی ، سپس نحوه طراحی سیستم فازی برای این منظور، را بیان و در نهایت الگوریتم را روی مجموعه داده آزمایشی ارزیابی نمود هایم