سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور عسگری – موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تهران، ایران

چکیده:

امروزه نقش و اهمیت انرژی و تاثیر آن در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست و انرژی به یکی از عوامل مهم در فرآیند رشد و توسعه تبدیل گشته است، لذا شناخت عوامل موثر برمصرف و تقاضای انرژی امری اجتناب تاپذیر است و هر گونه تصمیم گیری در مورد برنامه ریزی اقتصادی، مستلزم آگاهی یافتن از وضعیت موجود می باشد . برای تحقق این امر استفاده از نظریه های اقتصادی ضرورت دارد، نخستین قدم در تحلیل کمی رفتار هر نظام اقتصادی، تدوین یک الگوی نظری است که خصوصیات نظام مورد نظر را در قالب معادلات ریاضی عرضه نماید . لذا هدف از این مطالعه تخمین تقاضای برق در بخش های خانگی، صنعتی و عمومی در ایران با روش پانل دیتا (Panel Data) در طی دوره ۱۳۵۰-۸۰ می باشد . متغیرهای بکار رفته در این مطالعه عبارتنداز : مصرف کل برق در هر بخش، تولید ناخالص داخلی، قیمت برق، قیمت گاز و و جمعیت می باشد و متغیرها به صورت واقعی ( به قیمت ثابت سال (۱۳۷۶ در مدل بکار می روند