سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین قدیمی – شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
مهدی ابتهاج – شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

چکیده:

تجزیه و تحلیل و تفکیک و محاسبه تلفات انرژی در شبکه های برقرسانی کاری است بسیار پیچیده و دشوار و حتی در برخی موارد غیر عملی، دلیل این پیچیدگی تنوع اجزاء تلفات و وابستگی آنها به شرایط متنوع محیطی و شبکه می باشد. سهم تلفات انرژی در شبکه های انتقال و توزیع برابر نبوده و چه بسا سهم هر یک از آنها از شبکه ای به شبکه دیگر متفاوت است. مسلماً اولی پرسشی که هنگام بررسی تلفات در یک شبکه مطرح می شود این است که تلفات انرژی چه مقدار می باشد؟ روشهایی که تا بحال برای برآورد مقدار تلفات انجام پذیرفته است هر یک به نوبه خود دارای مزایا و معایبی می باشد. روش مورد استفاده در این مقاله، به دلیل ابهام و قطعی بنودن مقادیر بار مصرف کنندگان و همچنین طبیعت تصادفی تقاضای بار مصرف کنندگان در شبکه تزویع فشار ضعیف، ناسب شبکه های توزیع فشار ضعیف تشخیص داده شده و از انواع مختلف پارامترهای فنی قابل دسترس، بطور موثر استفاده می کند.