سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حیدری – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
شهروز یوسف زاده – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

چکیده:

در این مقاله یک سد وزنی توسط نرم افزار Ansys به صورت مدل دو بعدی اجزاء محدودی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس تحت شرایط مختلف آب و هوایی و خواص بتن، نتایج ناشی از این تحلیل ها که شامل تنشهای حرارتی می باشند محاسبه می گردد. آنگاه با تغییر پارامترهای موثر در مسئله یک شبکه عصبی مصنوعی پایه شعاعی ایجاد می گردد. برای آموزش آن از الگوریتمهای آموزش نظارت شده و به کمک نرم افزار Matlab استفاده می گردد. در شبکه عصبی با تابع بنیادی شعاعی، تابع تحریک لایه میانی آن، تابع گوسی است. برای این منظور از دو تابعnewrb,newrbe استفاده می شود. پس از آموزش شبکه تعدادی سد (تحت شرایط مختلف) با روش اجزاء محدود و هوش مصنوعی تحلیل شده و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه می شود.