سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی حیدری – شهرکرد، دانشگاه شهرکرد دانشکده فنی و مهندسی
محمد حیدری – الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

چکیده:

تنشهای پسماند موجود در یک جسم می توانند مضر و یا مفید باشند . تنشهای پسماند کششی معمولاً مضر بوده و باعث ترد ش دن و کاهش مقاومت مکانیکی سطح می شوند. در مقابل در اغلب اوقات تنشهای پسماند فشاری مفیدند . در فرآیند ساچمه زنی بدلیل تغییر شکل پلاستیک تحت تاثیر نیروهای خارجی، تنشهای پسماندی بوجود می آیند. بدلیل کم بودن عمق نفوذ در فرآیند ساچم ه زنی، سطح جسم بیشتر از داخل آن دچار تغییر شکل شده، و تنشهای فشاری از داخل جسم به سطح آن وارد م ی شوند. در این تحقیق با استفاده از دستگاه XRD تنشهای پسماند را بر روی یک نمونه تحت تاثیر شرایط مختلف ساچمه زنی از قبی ل قطر گلوله، سرعت پرتاب، و زاویه برخورد در عمق نمونه، انداز ه گیری می شود . سپس یک شبکه عصبی مصنوعی انتشار برگشتی ایجاد شده و آموزش داده می شود. پس از آموزش شبکه عصبی مصنوعی، می توان میزان تنش پسماند در عمق نمونه را تحت هر شرایطی بدون انجام آزمایش بدست آورد . از مزایای این روش صرفه جویی در وقت و هزینه است . نتایج نشان می دهد که سرعت پرتاب ساچمه ها و قطر گلوله ها تاثیر بسزایی در توزیع تنشهای پسماند بر روی سطح داشته و با استفاده از شبکه عصبی با دقت بالا می توان توزیع تنش پسماند را بدست آورد.