سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهدی ویس کرمی – بخش راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
رضا جمشیدی چناری – گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان
امیر ارسلان جامعی – گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:
نهشته های موجود در کف دریاها و رودخانه ها به دلیل نحوه تشکیل و ساختار لایه ای خود عموما رفتار مقاومتی متفاوتی در راستای صفحه انباشته شدن لایه ها و عمود بر آن دارند یکی از مسائل مرتبط با اسن نهشته های اشباع تخمین توان باربری کوتاه مدت آنهاست در این پژوهش توان باربری کوتاه مدت این نهشته ها با فرض رفتار مقاومتی ناهمسان با روش اجزای محدود و برنامه ریزی خطی آنالیز حدی با رویکرد حد پایین محاسبه شده است به جهت ساده سازی فرض شده است که راستای صفحه انباشته شدن لایه ها به صورت افقی بوده و همچنین مشخصات مقاومتی به صورت خطی از مقدار کمینه خود در راستای این صفحه تا مقدار بیشینه خود عمود بر آن تغییر می کند. نتیجه این پژوهش اصلاح رابطه متعارف ظرفیت باربری در محیط زهکشی نشده با اضافه کردن ضریبی جهت در نظر گرفتن درجه ناهمسانی در ترم چسبندگی آن است.