سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا موحدی – استادیار دانشکده مکانیک
ابوطالب عاملی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

فرایند آهنگری شعاعی جهت تولید قطعات میله ای با پروفیل داخلی به کار میرود.در این فرایند حرکت قطعه کار بصورت دورانی همراه با پیشروی محوری حرکت مندرل تابعی از حرکت قطعه کار و حرکت چکش ها بصورت نوسانی است.با توجه به اینکه حرکت چکش ها بصورت نوسانی شعاعی وبا سرعت نسبتا بالایی است،جهت بهینه کردن عمر چکش ها و انرژی مورد نیاز پیش بینی نحوه توزیع فشار اهنگری روی سطح قالب و بررسی تغییرات فشار و نیروی آهنگری نسبت به پارامترهای فرایندها ،ضروری می باشد.دراین مقاله فرایند آهنگری شعاعی سرد با استفاده از روش اجزای محدود غیرخطی با رفتار تغییر شکل الاستیک – پلاستیک برای جنس قطعه کار و رفتار صلب برای قالب/ مندرل و به صورت متقارن محوری شبیه سازی گردید ه و برای تماس قالب – قطعه و مندرل – قطعه از مدل اصطکاکی لغزنده – چسبنده و روش تحلیلی پنالتی استفاده شده است همچنین جهت مقایسه با روش تعادل نیروها هم مدل شده است توزیع محوری فشار وارده برسطح قالب تعیین موقعیت فشار بیشینه روی قالب و تاثیر پارامترهایی از قبیل پیشروی محوری قطعه کار اصطکاک مابین قالب – قطعه و مندرل قطعه و هندسه چکشها روی آن مورد بحث واقع می شوند که می تواند برای بهینه سازی فرایند و طراحی شرایط جدید آهنگری درجهت افزایش عمر قالب و صرفه جویی در مصرف انرژی به کار رود.