سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

همایون کتیبه – استادیار دانشکده مهندسی معدن،متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی عالی انوری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن،متالورژی ونفت،دانشگاه

چکیده:

بدون تردید نشت آ بزیرزمینی به تونل های در حال ساخت، یکی از مسائلی است که می تواند آثار مخرب فراوانی بر روند عملیات حفاری تونل داشته و فعالیت تونل سازی را کاملا تحت تاثیر منفی قرار دهد. بنابر این لازم است محل و مقدار جریان آب به داخل تونل حتی المقدور پیش بینی شده و در ملاحظات تونل سازی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر تجربیات گذشته نشان داده است که پیش بینی دقیق مقدار نفوذ آب به درون تونل های مقاطع سنگی به لحاظ عدم امکان شناسایی و تعیین دقیق کلیه عوامل تاثیر گذار بر جریان آب، کار آسانی نیست. در این مقاله با تکیه بر روشهای تحلیلی نظیرمعادلات گودمن، لی، کارلسرود و التانی، نر مافزاری جهت محاسبه میزان نفوذ آب به درون تون لهای سنگی نوشته شده و نتایج حاصل از تخمین میزان نفوذ آب به تونل انتقال آب قمرود توسط این نر مافزار، با نتایج حاصل از روش تجربی ارائه شده توسط هیوور مقایسه گردیده اند، که موید نزدیکی نتایج حاصله ار نرم افزار و روش مذکور می باشد. محاسبات نشان می دهند که از واحدهای دگرگونه ژوراسیک که عمدتا از نظر لیتولوژیکی شامل شیل، اسلیت، فیلیت و شیست م یباشند و در حدود ۱۷ کیلومتر از طولتونل را شامل می شوند در حدود ۴۵۰۰ لیتر بر دقیقه آب به تونل نشت می نماید که می توان گفت از این نظر به جز در زون های خرد شده و گسله، مشکل چندانی به لحاظ میزان آب نشتی به تونل وجود نخواهد داشت.