سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهباز ظهرریحانی – مربی گروه مهندسی برق، عضو هیات علمی
حسین قنادزاده – استادیار گروه مهندسی شیمی ، عضو هیات علمی
حمیدرضا احمدی فر – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی
اکبر خداپرست – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی

چکیده:

داده های تعادل مایع-مایع (LLE) برای سیستم آب+اسید استیک+ ۲-اتیل- ۱-هگزانول در فشار اتمسفر در محدوده دماییK298.2-313.2 بطور تجربی قبلاً اندازه گیری شد. برای تخمین داده های بدست آمده یک مدل شبکه عصبی (Artifitial Neural Network) مورد استفاده قرار گرفت. پس از آموزش شبکه عصبی, داده های بدست آمده شباهتزیادی به داده های تجربی داشتند و از دقت خوبی برخوردار بودند. نتایج بدست آمده از مدل شبکه عصبی طراحی شده نشان داد که می توان از آن برای تخمین سیستم تعادل مایع-مایع مورد مطالعه قرار داد. خطای انحراف معیار بین داده های تجربی و داده هایی که از شبکه عصبی بدست آمدند در این سیستم حدوداً ۱,۵ % می باشد.