سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریبرز مسعودی – دانشگاه تربیت معلم تهران
شهریار محمودی – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

توده گرانیتی لاله زار در شمال بافت در استان کرمان واقع است که در مجموعه ای از سنگ های آتشفسانی، ماسه سنگ و رسوبات مارنی ائوسن و قبل از آن نفوذ کرده است . این توده در حاشیه خود هاله دگرگونی ایجاد کرده که در قسمت شمال شرقی توده در محل تماس با مجموعه آهکی و مارنی، باعث تشکیل برون سکارنهای حاوی کانیهای گارنت،کلسیت ولاستونیت پیروکسن آمفیبول و میکا شده است . نتایج تجزیه های شمیائی انجام شده به روش XRF برروی نمونه هائی از سنگ کل در این اسکارنها، پروتولت از نوع آهک های دولومتی ناخالص را نشان می دهد درشت بلورهای گارنت موجود درسنگ نیز تجزیه شمیائی شده که نتایج حاصل ترکیب اگراندیتی گارنتها راتائید می کند . مطالعات پتروگرافیکی نشان می دهد دگرگونی مجاورتی در اسکارنهای منطقه در حد اکثر
درجه دگرگونی در حد رخساره پیروکسن هورنفلس است . و مسیر P-T طی شده توسط سنگ در جهت عقربه های ساعت می باشد . پاراژنزهای موجود در سنگ امکان نشان دهنده واکنشهای دگرگونی انجام شده است . با توجه به پاراژنز موجود می توان گفت حداکثر درجه دگرگونی در محل تماس سنگ درونگیر با توده نفوذی دمائی بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ درجه سانتی گراد را تحمل کرده است و فشار حاکم بر دگرگونی بین ۱ تا ۳ کیلو بار تخمین زده می شود . همچنین مجموعه کانی های موجود گویای این واقعیت است که فشار بخشی آب بسیار بالا بوده و بین ۰/۸ تا ۰/۹ فشار کل را شامل می شده است . بالا بودن فشار بخشی آب به احتمال زیاد ناشی از ورود سیال آبگین از طرف توده گرانیتی به سنگ دربرگیرنده است .