سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی اسلامی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابوالقاسم صیادیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

چکیده : در این مقاله، به ارائه یک روش جدید برای تخمین پریود پیچ سیگنال گفتار خواهیم پرداخت . هدف از بکارگیری این روش، بهبود دقت تخمین پریود پیچ به منظور استفاده در کاربرد تبدیل گفتار می باشد . از جمله ویژگی های این کاربرد، عدم نیاز به انجام پردازش و استخراج ویژگی ها بصورت بلادرنگ است . در روش پیشنهادی، با تخمین اولیه پریود پیچ، علاوه بر تعیین نواحی پریودیک و غیر پریودیک، پارامترهای لازم برای نرمالیزه کردن سیگنال محاسبه می شود . سپس با استفاده از الگوریتم تعیین نقاط قابل اطمینان، تخمین دقیقی از پریود پیچ سیگنال بدست می آید . در انتهای نوشتار، نتایج حاصل از اجرای الگوریتم مورد بررسی قرار می گیرد .