سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد کاظمی – شرکت مهندسی سپاسد – کارگاه سدگتوند علیا
رضا ناطقی – شرکت مهندسی سپاسد، کارگاه سد گتوند علیا

چکیده:

در بتن حجیم و به ویژه در هوای سرد، گرادیان حرارتی بین مغزه بتن و سطح آن موجب بروز تنشهای حرارتی و ایجاد ترک در بتن می شود. در این تحقیق با به دست آوردن روند حرارت زایی مغزه بتن در محیط آدیاباتیک و میانگین دمای محیط در فصول مختلف سال، دمای اولیه بتن در زمان تولید برای جلوگیری از بروز این پدیده محاسبه شده است نتایج این تحقیق دمای تولید بتن را برای ماههای مختلف گتوند برای بتنی با عیار سیمان ۲۷۰kg/m3 و حداکثر اندازه سنگدانه ۳۷٫۵ میلیمتر بین ۱۴ تا ۲۲ درجه سانتیگراد نشان می دهد.