سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی کاویان – کارشناس ارشد هوافضا، گرایش جلوبرندگی تهران
محمدحسن مقدس – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله از دو روش تخمین مهندسی و تحلیل عددی برای محاسبه دمای دیواره اتاق احتراق و گاز های داغ خروجی از اتاق احتراقِ حلقوی موتور جت استفاده شده است. بدین منظور نحوه افزایش دمای هوا در محفظه احتراق در اثر احتراق سوخت و هوا و انتقال حرارت از گاز های داغ به سطوح داخلی جداره های اتاق احتراق مورد بررسی قرار گرفته است. در برنامه تخمین مهندسی از روابط تجربی انتقال حرارت جابجایی و تشعشعی و رسانش و معادله انرژی به صورت همزمان استفاده شده و معادلات بقا نیز ارضا شده اند. نکته قابل توجه استفاده از دو روش مجزا برای محاسبه انتقال حرارت جابجایی (دیتوس- بولتر و سه لایه ای) و مقایسه نتایج حاصل از معادلات مربوطه می باشد. در الگوریتم محاسبه دمای گازهای داغ خروجی از اتاق احتراق و دمای دیواره، فرآیند احتراق به کمک داده های تجربی به صورت چشمه حرارتی در نظر گرفته شده و الگوریتم حل در قالب کد کامپیوتری ارائه شده است. مدلسازی و تحلیل عددی این مساله به کمک نرم افزارهای َ گمبیت و فلوئنت انجام گرفته و در پایان هم نتایج حاصله با نتایج برنامه تخمینی مقایسه شده است.