سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا امیری لاریجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن نفت و ژ
محمد عطایی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا کاکایی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا میکاییل – دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن دانشکده معدن ، نفت و ژئوفیزیک دانشگ

چکیده:

برآورد ذخیره یکی از مهمترین پارامترهای لازم برای طراحی و برنامه ریزی تولید در معدن است. نرم افزار DATAMINE از جمله نرم افزارهای موجود در این زمینه می باشد که در حال حاضر یکی از پرکاربردترین نرم افزارهای برآورد ذخیره به خصوص در ایران به شمار می آید. در مقاله حاضر، مدل هندسی کانسار با استفاده از اطلاعات حاصل از گمانه های حفاری تهیه شده و سپس با ساختن مدل بلوکی کانسار و تخمین عیار بلوک ها با استفاده از روش عکس مجذور فاصله، میزان ذخیره کانسار ۶۷۹ میلیون تن با عیار متوسط ۰/۵۷ درصد برآورد شده است. شبکه های عصبی مصنوعی توانایی یادگیری و تشخیص روابط غیرخطی بین ورودی ها و خروجی ها را دارند. پس از آموزش مناسب می توان ورودی های جدید به شبکه ارائه کرد و خروجی را تخمین زد. با استفاده از این روش میزان ذخیره کانسار ۵۴۰ میلیون تن با عیار متوسط ۰/۶۱ درصد به دست آمد.