سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آذر محمودزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد
حامد آگهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر
حمیدرضا بخشی – استادیار گروه مهندی برق – مخابرات دانشگاه شاهد

چکیده:

اخیراً الگوریتم (Multiple SignalClassification) MUSIC بطور گسترده برای تخمین زاویه سیگنال دریافتی استفاده می شود. این روش برای محاسبه مقادیر ویژه به زمان زیادی نیاز دارد. در این مقاله روشی سریع برای تخمین Direction Of ) DOA (Arrivalبر پایه الگوریتم beamspace MUSICارائه می شود که در آن درجه ماتریس کواریانس داده کاهش می یابد. روش بکار رفتهشامل دو قسمت می باشد: در ابتدا زاویه سیگنال رسیده بطور تقریبی تخمین زده می شود. سپس با به کارگیری نتایج مرحله اول زاویه سیگنال رسیده در آنتن آرایه ای بطور دقیق تخمین زده می شود.