سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر صنعتی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی وطنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرشاد برازنده – عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبدالرضا رحیمی – عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مدت زمان ساخت قطعه در روش استریولیتوگرافی به وسیله الگوریتم هایی صورت می گیرد که در آنها کل زمان ساخت قطعه به صورت دقیق محاسبه می شود. برای الگوریتم هایی که برای تعیین جهت بهینه قرارگیری قطعه بر روی دستگاه تعیین می شوند محاسبه زمان ساخت، یکی از توابع اصلی هدف در مساله بهینه سازی می باشد. استفاده از روش های دقیق محاسبه زمان ساخت قطعه زمانبر می باشد و بخش زیادی از حل مساله بهینه سازی، صرف محاسبه زمان ساخت قطعه می شود.روش های تقریبی ارائه شده برای محاسبه زمان ساخت قطعه برای روش لایه زنی با ضخامت ثابت می باشند. در این مقالهالگوریتم جدیدی برای تخمین زمان ساخت قطعه برای استفاده در مسائل بهینه سازی جهت کاهش زمان بهینه سازی و نیز برای استفاده در مسائلی که از روش لایه زنی متغیر استفاده می شود ارائه می گردد.